Viktig skoltrafikinfo Storfors

Publicerad

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/08/storforsbild

Ordinarie hållplats vid Vargbroskolan i Storfors är avstängd i cirka två månader framåt på grund av vägarbete. Under tiden sker påstigning och avstigning vid gamla kiosken/pizzerian.

Barnen ska stå vid blå pil och vänta på bussen.

Avstigning och påstigning sker alltid vid den röda pilen vid staketet

Vid grön pil vänder bussen efter påstigning och avstigning av säkerhetsskäl för att undvika att vi har barn springandes runt bussen. Vid avstigning väntar vi till barnen gått från platsen innan vi vänder med bussen.

Lärare kommer att vara närvarande vid på- och avstigning.