Miljömässig hållbarhet

Att vi bara har ett jordklot och att vi håller på att förstöra det är nog ingen nyhet. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att vända denna trend och att istället rädda vår planet. För att göra detta krävs både beteendeförändringar och ny teknik.

Den miljömässiga hållbarheten är oerhört viktig för att allt annat hållbarhetsarbete ska vara genomförbart. Finns det ingen planet kvar att leva på, är anledningarna att arbeta med de andra aspekterna få.

För att bidra till en hållbar utveckling ska vi alltså tänka på att alla beslut vi fattar ska vara inom ”miljö-ramen”.

I dag bidrar Värmlandstrafik till en miljömässig utveckling främst genom den trafik vi erbjuder. Jämfört med att resa med bil, är en resa med oss det mest miljövänliga transportmedlet.

Vi har också miljökrav på våra depåer, vi sopsorterar och har en resepolicy som prioriterar ett fossilfritt resande.