Ekonomisk hållbarhet

Använder vi inte vår ekonomi på ett hållbart sätt kommer varken den sociala eller miljömässiga biten kunna genomföras. På grund av detta brukar man beskriva ekonomin som motorn för den hållbara utvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att satsa på långtidsverkande tillväxt och cirkulär ekonomi*. Detta innebär att investeringar – som hållbara fordonsinköp – kan behöva göras nu, för att sedan löna sig längre fram – både rent ekonomiskt men också hållbarhetsmässigt.

På Värmlandstrafik satsar vi på effektiva transportmedel och arbetar för att fasa ut allt fossilt bränsle i våra bränsletankar.

Genom vår verksamhet möjliggör vi arbets- och skolpendling som i sin tur berikar näringslivet. Våra periodkort är också mer lönsamma för resenärerna jämfört med att ta egen bil, detta baserat på beräkningar gjorda av Motormännens Riksförbund.

*Cirkulär ekonomi innebär resursåteranvändning och är det hållbara alternativet till den linjära ekonomin vi har idag. I en cirkulär ekonomi är allt designat för att ha lång livslängd, återanvändas och återvinnas. I den linjära ekonomin tillverkas saker på ett sådant sätt att de snabbt går sönder, vilket gör att vi konsumerar och slänger enormt mycket.