Vad är hållbar utveckling?

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Hållbar utveckling består av tre olika dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Dessa hänger ihop och måste samverka för att hållbar utveckling ska vara möjlig. Värmlandstrafik fokuserar på hållbarhetsarbetet genom att jobba med de tre olika dimensionerna både externt och internt.

Vill du läsa hur vi jobbar med vårt hållbarhetsarbete?
Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning här