Vanliga frågor om de nya bussarna

Bagage

Mindre bagage i storlek som handbagage kan du ta med och förvara mellan fötterna eller på de bagagehyllor som finns. Du kan även ställa bagage inne i bussen på hjulhusen.

Vi försöker hitta en lösning, så det går att spänna fast bagaget på hatthyllan.
Det finns även ett litet bagageutrymme på utsidan bakom den bakre dörren.

Cykel

Vi har tyvärr inte plats att ta med cyklar ombord på våra nya bussar. Vikbara cyklar kan tas med i mån av plats och ska placeras i bagageutrymmet. Det finns bara utrymme för två cyklar samtidigt.

Skidor

Skidor som är max 150 cm långa kan tas med i bagageutrymmet, i mån av plats. I nuläget finns inget utrymme i de nya bussarna för längre skidor än så. Ombord på våra tåg går det bra att ta med skidor.

Stående resenärer

De nya bussarna har plats för 47 sittande (och tre fällplatser). Med stående passagerare är de godkända för att ta ombord totalt 100 personer. Får vi stående resenärer ska hastigheten sänkas till max 70 km/tim. Vi kan ta stående resenärer inom tätorterna, hela Hammarö räknas som tätort, utan att sätta in förstärkningar. Här kan du ta nästa tur om du inte vill stå, eftersom man har högra turtäthet.

De rutiner vi har tillsammans med bussentreprenören Nobina är att om det blir stående resenärer på en linje så förs en dialog med Värmlandstrafik om ett förstärkningsfordon behöver sättas in. Detta fordon går då i trafik under 10 arbetsdagar. Efter det görs en utvärdering om det finns fortsatt behov av förstärkning.

Toaletter

Det finns inga toaletter på de nya bussarna. Dessa har tagits bort eftersom de tar plats och använd mycket sällan. Detta samtidigt som vi enligt lagen måste uppfylla det tillgänglighetskrav som finns för resenärer med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet.

Vi kommer att placera ut handikappanpassade toaletter på tre bytespunkter i länet, Rudsbyn, Graninge (Molkom) och Värnäs. Förutom dessa går det att använda toaletterna på de stationer vi passerar.

I den trafik vi kört fram till bussbytet har vi haft toalett ombord på 30 av 163 linjebussar.