Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
80 Resecentrum - Annelund - Guttane - Resecentrum - Sundstorp - Resecentrum Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

84 Anropsstyrd linje: Resecentrum - By kyrka Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

85 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Norelund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

86 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Rolfserud Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

87 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Duse udde camping Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.