Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

400 Karlstad - Molkom - Filipstad - Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

401 Karlstad - Edsgatan - Molkom Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

403 Karlskoga - Bjurtjärn - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

404 Anropsstyrd linje: Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

405 Anropsstyrd linje: Storfors - Lundsberg Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

406 Anropsstyrd linje: Kristinehamn - Kungsskogen - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

407 Filipstad - Hällefors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

408 Filipstad - Lesjöfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

409 Anropsstyrd linje Grundsjön - Filipstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

460 Nattbuss: Karlstad - Molkom - Lindfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

500 Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

501 Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

503 Kristinehamn - Björneborg - Degerfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

505 Kristinehamn - Nybble - Gullspång Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

511 Direktbuss Karlstad - Skattkärr Hämta tidtabellen

Linjen trafikeras ej efter den 9/12 på grund av för lågt resandeubnderlag.

560 Nattbuss: Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

625 Karlstads busstation - Sundsta/Älvkulle - Nobelgymnasiet - universitetet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.