Tidtabell Karlstad

Tätortstrafiken i Karlstad drivs inte av Värmlandstrafik. Den sköter kommunen själv via Karlstadsbuss. Men du kan använda våra periodkort och biljetter och det går att göra övergång mellan Karlstadsbuss och Värmlandstrafik.

Läs mer om Karlstadbuss på Karlstad.se