Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
50 Busstationen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

51 Busstationen - Ingesund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

52 Busstationen - Prästängen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

56 Anropsstyrd linje: Busstationen - Dungen - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

57 Anropsstyrd linje: Degerängen - Rosendal Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

58 Anropsstyrd linje: Västra Sund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.

59 Anropsstyrd linje: Solvik Hämta tidtabellen

Gäller från och med 9 december 2018 dock längst till och med 14 december 2019.