Våra kontaktpersoner för gymnasiet

Kontaktpersoner för dig inom skolan som arbetar med gymnasieelevernas resor är Maggan Olsson och Sandra Persson som jobbar vid vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad.

Tel 010-48 48 273.

kortbestallning@varmlandstrafik.se   –  om du vill beställa eller spärra gymnasiekort eller fråga om dem.

praktikpass@varmlandstrafik.se   –  om du vill beställa praktikpass eller fråga om dem.