Rutiner beställning och redovisning

Så här fungerar rutinerna för beställning och redovisning av gymnasieladdning

  • Hemkommunen beställer Värmlandskort med gymnasieladdning från Värmlandstrafik, via formulär för beställning. Ett antal extra kort beställes för att ha i lager, för elever som börjar senare eller som behöver ersättningskort
  • Kommunens handläggare redovisar senast 1 oktober antal utdelade kort, via formulär för redovisning.
  • Värmlandstrafik skickar faktura för höstterminen enligt redovisningen.
  • Senast 30 november gör kommunens handläggare terminsavstämning till Värmlandstrafik.
  • Värmlandstrafik gör en avstämning och skickar tilläggsfaktura eller kreditfaktura.
  • Senast 1 mars gör handläggaren en ny avstämning som skickas till Värmlandstrafik.
  • Värmlandstrafik skickar faktura för vårterminen enligt redovisningen.
  • Senast 5 juni gör kommunens handläggare terminsavstämning till Värmlandstrafik och skickar tillbaka alla inlämnade och överblivna kort.
  • Värmlandstrafik gör en slutavstämning för läsåret av tilläggsbeställningar mot tillbakaskickade kort och skickar tilläggsfaktura eller kreditfaktura.