Gymnasiekortshandläggare

Hej gymnasiekortshandläggare!

På den här sidan hittar du formulär för beställning och redovisning av gymnasieladdning och praktikpass. Likaså information om de olika skolkortens giltighet samt den folder som delas ut till eleverna i samband med utlämning av skolkorten.

Regelverk kring gymnasieelevernas resor finns beskrivet i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Även i Skolskjutshandboken, utgiven av SKL, finns motsvarande information som vi tidigare sammanställt i handboken.

Vid terminsstarten

Hemkommunerna erbjuder eleverna att hämta sina kort med gymnasieladdning innan höstterminen drar igång.  Alternativt skickar hemkommunen istället korten per post till eleverna.

Värmlandstrafik ersätter inte utlägg då eleven själv bekostat sina resor till och från skolan innan hen fått sitt skolkort.

Giltighetsbevis hos handläggarna

Det följer alltid med ett giltighetsbevis till gymnasieladdningen när eleven hämtar sitt kort. Nya  giltighetsbevis finns sedan att hämta ut hos handläggare på kommunen eller skolan. Det finns inte giltighetsbevis att hämta ut på Värmlandstrafiks försäljningsställen.

Nyhet!

Från och med höstterminen 2019 testar vi gymnasiekort i mobilen. Först ut är Karlstads kommun som erbjuder sina elever skrivna i kommunen att välja på nya mobila skolkortet eller det traditionella plastkortet. Läs om saken på Karlstads kommuns webbplats: karlstad.se/busskortgymnasiet

Om allt funkar som tänkt kommer fler kommuner att kunna hänga på så småningom. Spännande tider!