Praktikpass för skolelever

 • Kortare perioder (laddas på engångskort)

 • Ange antal kort
 • Längre perioder eller termin (laddas på Värmlandskortet)

 • Elev 1. Ange datum för elevens period
 • (det är dessa dagar som faktureras)
 • Elev 2. Ange datum för elevens period
 • (det är dessa dagar som faktureras)
 • Elev 3. Ange datum för elevens period
 • (det är dessa dagar som faktureras)
 • Ersättningskort borttappat/trasigt kort

 • Engångskort
  Ange återstående dagar som ska ersättas.
 • Kortnummer som ska spärras