Praktikpass för skolelever – så funkar det

Nya praktikpass

Direkt till formuläret

Under våren 2019 går vi äntligen över från handskrivna till elektroniska praktikpass. De nya praktikpassen, som är desamma för både grundskolan och gymnasiet, finns i tre varianter av giltighetstid som kan kombineras efter behov och de gäller för resor med buss och tåg* i hela Värmland. Praktikpassperioden startas hos bussförare eller tågvärd vid första restillfället.

Praktikpassen är inte personliga och perioderna ligger lagrade på kortet ett år efter att det utfärdats. Därför rekommenderar vi att skolan gör  större beställningar vid samma tillfälle. Praktiskt att ha i lager för att dela ut direkt till eleverna vid behov.

* Gäller inte på SJs eller Tågabs tåg.

Beställning

Praktikpassen finns för en dag, en vecka eller en månad. De laddas på engångskort eller Värmlandskort.

När det gäller längre praktikperioder; del av termin eller en hel termin, behöver vi veta mellan vilka datum perioden ska gälla och antal dagar per vecka som eleven ska resa. VIKTIGT! Notera vilket kortnummer som delas ut till eleven så att vi kan spärra kortet om eleven slutar eller tappar bort det.

Alla beställningar görs via formuläret på vår webbplats, senast en vecka innan praktikperiodens början.

Ersättning borttappat eller trasigt kort

Anmälan av borttappade eller trasiga kort tar vi emot via formuläret.

Kortare perioder på engångskort:
Engångskort kan inte spärras men ange antal dagar som ska ersättas så skickar vi nytt kort.

Längre perioder på Värmlandskort:
Ange kortnummer. Vi spärrar kortet och skickar  ett nytt kort med motsvarande period.

Fakturering

Kortare perioder fakturerar vi i samband med varje beställning, dock högst en gång per månad. Längre perioder fakturerar vi efter avslutad praktikperiod.

Praktikpass som inte blivit utdelade och som inte aktiverats kan vid läsårets slut skickas tillbaka för kreditering. Påbörjade perioder återbetalas inte. Däremot kan de överlåtas till en annan elev under pågående period.