Gymnasiet

Du som är berättigad till resebidrag för resor till gymnasiet får ditt gymnasiekort från din hemkommun. Kommunen meddelar var du kan hämta det innan skolstart.

Gymnasieladdningen är laddad på ett Värmlandskort och kommer tillsammans med giltighetsbevis och ett kvitto i en plastficka. Giltighetsbeviset är mycket viktigt att alltid ha med. Det gör din gymnasieladdning personlig.

Nyhet! Från och med höstterminen 2019 kan du som är skriven i Karlstads kommun även få ditt gymnasiekort i mobilen. Läs mer på: karlstad.se/busskortgymnasiet 
Har du frågor, kontakta Karlstads kommuns kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller mejla på karlstadskommun@karlstad.se.

Vid terminsstart

Du som inte redan fått ditt kort med gymnasieladdning från hemkommunen får själv bekosta dina resor till och från skolan de första dagarna.

Glömt kortet hemma

Då får du betala resan själv. Ombord på bussen kan man betala biljetten med Värmlandskort med reskassa, mobilbiljett eller bankkort. Ombord på våra tåg kan man betala med Swish, bankkort eller med mobilbiljett.

Saknar giltighetsbevis när biljettkontrollanten kommer

Värmlandstrafiks biljettkontrollanter har klara regler att jobba efter. Om du inte kan visa upp giltighetsbevis tillsammans med gymnasieladdningen blir det tilläggsavgift på 800 kr plus enkelbiljettpris för resan.

Ingen reskassa

Värmlandstrafik tar inte ansvar för reskassa, som du själv laddar till det här Värmlandskortet. Vi rekommenderar istället ett extra Värmlandskort som kan laddas med reskassa och andra laddningar för fritidsresor.

Foldern, som ger mer dig information om hur ditt kort gäller, finns här:
Din gymnasieladdning 2019-2020