Spärrning av kort

Kommun:

Skolans namn:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Laddning

Kortnummer (de första 10 siffrorna):

Ersättningskortnummer (de första 10 siffrorna):

Orsak: