Grundskolan

Grundskoleladdningen gäller för resor med buss och tåg, måndag – fredag kl 06.00 – 18.00 under läsåret, i det pendlarområde (färgen på kartan) där elevens hemkommun och skola ingår. Se på kartan eller klicka på bannern Pendlarområden för att se vilken färg din kommun tillhör.

Foldern, som ger mer detaljerad information om hur ditt kort gäller, finns här:
Din grundskoleladdning 2019-2020

Inför skolstarten

Det är din hemkommun som prövar om du har rätt till skolskjuts. Du som åker med Värmlandstrafiks bussar och tåg i linjetrafik får ett Värmlandskort med grundskoleladdning som färdbevis. Skolkorten delas ut på skolan. De två första veckorna på höstterminen innan skolan hunnit dela ut kort till alla reseberättigade elever, får du åka till och från skolan utan färdbevis.