Redovisning

Redovisning av Värmlandstrafiks biljettförsäljning sker en gång per månad och den ska vara oss tillhanda senast tre arbetsdagar efter kalendermånadsskifte.

Här finns blanketten: Redovisning avdrag

Så fyller du i blanketten
Fyll i den totala summan för hela månaden för respektive kategori: Presentkort, rekvisitioner samt om ni har någon annan försäljning som ska dras bort från betalsättet kontant.

Om ni har gjort en manuell makulering (som inte är gjord i biljettmaskinen) så ska det också fyllas i under rubriken ”Manuell makulering”. De annulleringar som är gjorda i biljettmaskinen ska ni inte skriva i här.

Det här bifogas blanketten
Det är viktigt att bifoga underlag till de avdrag som ni angivit på blanketten ovan:

  • Rekvisitioner (faktureras alltid av Värmlandstrafik)
  • Presentkort
  • Vid annulleringar ska både originalkvitto samt annulleringskvitto bifogas.
  • Vid återköp av en produkt ska kvittot från återköpet skrivas på av kunden och bifogas redovisningen.
  • Korrigeringsblankett.

Skicka in redovisningen
Redovisningen skickas på post till:

Värmlandstrafik AB
Att: Redovisning ombud
Drottninggatan 43
652 25 KARLSTAD