Köpvillkor

Här är de regler som gäller när du köper Värmlandstrafiks biljetter, laddningar och kort.

Kundens ansvar vid köpet

Det är viktigt att kunden:
1. tar reda på Värmlandstrafiks åldersgränser för vuxen, ungdom och skolungdom.
2. tar reda på vilken biljett som motsvarar sina resebehov.
3. när kunden köpt sin biljett, ser till att den stämmer med punkt 1 och 2.

Åldersregler

Enkelbiljett

Barn
Person som inte fyllt sju år. Två barn under sju år åker gratis med betalande resenär, som är gammal nog att kunna ansvara för barnet eller barnen som medföljer. Är det fler än två barn i sällskapet betalar de skolungdomspris för sin enkelbiljett.
Barn under fem år får inte åka ensamma.

Skolungdom 
Från sju år till den dag kunden fyller 20 år.

Ungdom 
Från 20 år till den dag kunden fyller 26 år.

Vuxen
Den dag kunden fyller 26 år.

Periodladdning

Kundens ålder när periodladdningens giltighet startar avgör.
Exempel: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 6 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.

Årsladdning
Kundens ålder när årsladdningens giltighet startar avgör.
Exempel: Olle startar en årsladdning med skolungdomsrabatt i oktober. I november fyller han 20 år  men han får resa klart på sin påbörjade årsladdning.

Kortämne Värmlandskort

Kortämnet kostar 30 kr. Om kunden lämnar tillbaka ett Värmlandskort betalar vi inte tillbaka kortkostnaden.

När kunden byter ut ett gammalt Respass mot nytt Värmlandskort, tar vi inte ut någon kortavgift. På vårt kundcenter vid busstationen kan vi byta in Respass direkt över disk. Kunden kan också skicka sitt gamla Respass till oss per post och få innehållet överfört till ett Värmlandskort. Adressera kuvertet till Värmlandstrafiks kundcenter, busstationen, Drottninggatan 43, 652 26 KARLSTAD.

Köpvillkor för vår webbshop

Läs mer om vilka villkor som gäller i vår webbshop.

Registrering av Värmlandskort

I första hand är det kunden själv som kortägare som registrerar sitt Värmlandskort i vår webbshop.  Om kunden inte har tillgång till dator, finns möjlighet att få hjälp med registrering vid vårt kundcenter vid busstation i Karlstad.

Värmlandstrafik hanterar kundens personuppgifter enligt PUL och upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter och att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om kunden har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan kunden kontakta Värmlandstrafik på adressen: Värmlandstrafik AB, PUL ombud, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors.

Spärrning av borttappat eller stulet Värmlandskort

Borttappat eller stulet Värmlandskort spärrar kunden själv i webbshopen. Det går också bra att kontakta Värmlandstrafiks kundcenter om kunden behöver hjälp att spärra det registrerade kortnumret. Det går inte att spärra oregistrerade Värmlandskort.

Häva spärr av Värmlandskort
Det går inte att häva spärrning av ett Värmlandskort.

Upphittade Värmlandskort

Upphittade Värmlandskort lämnas in till närmaste Värmlandstrafiks försäljningsställe, till bussförare eller tågvärd för vidare befordran till vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad. Kundcenter kontaktar kortägaren, om han eller hon finns i kortregistret.

Tappa bort-garanti

Kund som har registrerat sitt Värmlandskort kan, efter att ha spärrat kortnumret och pratat med kundcenter, inom tre till fem dagar få innehållet från det spärrade kortet överflyttat till nytt kort. Tänk på att aktiverade perioders giltighet rullar på och inte får ett uppehåll när kortet spärras. Det nya kortet skickas till den adress som kunden angav vid registrering av kortet. Under tiden kunden väntar på sitt nya kort betalar kunden sina resor på annat sätt. Det går också bra att, efter överenskommelse, hämta det nya kortet hos kundcenter på busstation i Karlstad. När kunden hämtar kortet måste kunden kunna legitimera dig. Skaffar kunden själv ett nytt Värmlandskort att resa på under handläggningstiden kan vi föra över innehållet från det spärrade kortet dit istället för att vi ska göra ännu ett nytt kort.

Tappa bort-garantin gäller inte för oregistrerade Värmlandskort.

Innehåll på Värmlandskortet

På kortet finns plats att lagra reskassa och två perioder eller elektroniska biljetter, vilande eller aktiverade. Innehållet på kortet finns kvar två år efter sista användning eller laddning. Sedan tillfaller värdet Värmlandstrafik.

Trasigt Värmlandskort

Se under rubriken Fel och reklamationer.

Presentkort

Presentkort
Värmlandstrafiks presentkort använder vi i första hand som ersättning vid resegarantiärenden. De kan lösas in på kundcenter, hos alla försäljningsställen och på Värmlandstrafiks bussar och tåg. Kunden kan inte lösa in presentkortet mot kontanter och inga kontanter betalas ut som växel tillbaka. Ombord på buss kan kunden använda presentkorten som betalning eller delbetalning vid köp av enkelbiljetter eller vid laddning av reskassa. På tåg kan presentkort enbart användas till att köpa enkelbiljetter till fullpris. På våra försäljningsställen kan kunden betala eller delbetala enkelbiljetter, laddning av reskassa eller period med sitt presentkort. Presentkorten gäller ett år från utskriftsdatum om inte annat anges.

Återköp och byten
Återköp och byten hjälper vi till med på Värmlandstrafiks försäljningsställen. Det går inte att återköpa eller byta biljetter ombord på Värmlandstrafiks bussar eller tåg. Vi kan bara återköpa reskassa eller period om du har registrerat ditt Värmlandskort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter, för kundens säkerhets skull.

Enkelbiljett
Vi återköper eller byter inte enkelbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

Förköpsbiljett
Vi återköper eller byter inte förköpsbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

Reskassa
Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Kunden behöver kunna legitimera dig. Beloppet på reskassan betalar vi tillbaka via girering till bankkonto. Vi betalar inte tillbaka avgiften för kortämnet.

14-dagars och 30-dagars period som inte aktiverats

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. En oaktiverad period på Värmlandskort återköper vi till fullt värde. Värdet av perioden ersätter vi i första hand i form av reskassa till Värmlandskort. Om kunden inte vill ha kvar Värmlandskortet tar vi in kortet, men vi betalar inte tillbaka kostnaden för kortämnet. Vi återbetalar värdet av perioden via girering till bankkonto.

Aktiverat 14- eller 30-dagars period

Vi återköper eller byter en aktiverad period de tre första dagarna. Sedan går det inte att byta eller återköpa en aktiverad period.

Årsladdning

Vid återköp av årsladdning mister kunden rabatten. Det innebär att efter 305 dagar (10 månader) är årsladdningens värde förbrukat. Kunden får tillbaka restvärdet i form av reskassa på Värmlandskort eller via girering till bankkonto.
Vid byte till årsladdning av annan typ (fler eller färre färger) avslutas nuvarande årsperiod och restvärdet används till att köpa ny årsladdning. Om den nya produkten är billigare betalar vi tillbaka mellanskillnaden i form av reskassa till Värmlandskort eller via girering till bankkonto.

Pausa årsladdning
Det går inte att göra paus i en årsperiod. I sådana fall avbryter vi perioden och återbetalar restvärdet.
Kunden mister årsladdningsrabatten.

Årsladdning via arbetsgivare
Återköp och byten: restvärdet betalas via kreditfaktura till arbetsgivaren.

Fel och reklamationer

Fel vid köp i automat
Om kund av misstag köpt fel biljett (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i en av våra automater hjälper Värmlandstrafiks kundcenter och kundserviceställen till. Våra kundcenter finns på Karlstads busstation och Centralsjukhuset. Kundserviceställen är Arvika Resecentrum och Biljettbutiken i Kristinehamn.

Fel vid köp i webbshop
Om kund av misstag köpt fel sorts period i vår webbshop hjälper Värmlandstrafiks kundcenter och kundserviceställen (se ovan) till.

Annullering av felaktig enkelbiljett eller periodladdning
Det går att annullera en period eller en enkelbiljett som blivit fel utslagen (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i biljettmaskinen på bussen eller försäljningsstället om det görs inom fem minuter från att biljetten såldes. Detta gäller såväl om biljetten betalats med bankkort som med reskassa från Värmlandskort.

Fel växel
Om du av misstag får fel växel tillbaka ansvarar försäljningsombudet eller entreprenören för att utreda frågan.

Trasigt Värmlandskort
Om Värmlandskortet inte går att läsa ombord på bussen får kunden lösa enkelbiljett för resan och betala med bankkort eller mobilbiljett. Kunden tar sedan med sig sitt trasiga kort till något av Värmlandstrafiks försäljningsställen. Kunden får då ett nytt Värmlandskort laddat med en ersättningsperiod som gäller för resor i tre dagar. På försäljningsstället får du fylla i en blankett med kontaktuppgifter, kortnummer och vad som finns på det trasiga kortet. Inom tre dagar skickas det trasiga kortets innehåll ut till det nya kortets nummer i systemet och laddas när kunden håller kortet mot en kortläsare på buss, försäljningsställe eller automat.

Ingen kompensation för följdkostnader
I de fall det av tekniska skäl inte går att ladda biljetten till Värmlandskortet enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för följdkostnader, exempelvis för att kunden missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.