FAQ Försäljningsställen

Här kan du läsa hur du ska göra vid vissa frågor från kunderna. Om din fråga inte finns med på listan så mejla in den till mig på katrin.berggren@varmlandstrafik.se så lägger jag till den så alla ombud får samma information.

 

Hur anmäler jag en trasig biljettmaskin eller en trasig biljettautomat?

Du mejlar in felet till felanmalan@varmlandstrafik.se. Det är viktigt att du noga beskriver vad som är fel eller vad som har hänt så vi vet vilken service vi ska skicka ut.

Vad gör jag om inte kortläsaren fungerar?

Om kortläsaren inte fungerar (är svart i displayen) eller att det står “Ur drift” i displayen så börjar du med att stänga av biljettmaskinen helt och hållet genom att trycka på den svarta knappen på baksidan av biljettmaskinen. Låt den vara avslagen i cirka 5 minuter och sätt på den igen. Då brukar kortläsaren komma igång igen. Om den ändå inte startar upp så mejlar du in problemet till: felanmalan@varmlandstrafik.se. Var noga med att beskriva felet, vem som mejlar in och kontaktvägar om vi skulle behöva komma i kontakt med dig.

Hur gör jag om jag har spärrat säljkortet?

Då mejlar du till: felanmalan@varmlandstrafik.se . Glöm inte att skriva med vilket ombud du är, säljnummer och kontaktvägar. Det kan vara bra att ha om vi behöver ta kontakt med dig.

Om en kund har ett Värmlandskort som inte fungerar, vad gör jag?

Du börjar med att göra en kortkontroll för att se om kortet fungerar eller inte. Om det inte fungerar gör du ett ersättningskort, se i manualen hur du ska göra och ger kortet till kunden. Glöm inte att skriva upp det nya kortnumret. Därefter går du in på ombudswebben under menyn Ersättningskort och skickar information om korten till oss så vi hinner föra över produkterna på det gamla kortet till det nya innan tiden har gått ut på ersättningskortet.

Hur byter jag produkt på Värmlandskortet om en kund har fått fel områdesladdning?

Det första alternativet är att du annullerar köpet direkt i biljettmaskinen. Om tiden för annullering har gått ut så får du göra en kortkontroll och göra ett återköp. Hur du gör står i manualen till biljettmaskinen. Om kunden ska ha en dyrare produkt så får kunden betala mellanskillnaden. Om kunden ska ha en billigare produkt så får mellanskillnaden ligga kvar på reskassan så används den som betalning vid nästa laddning.

Om en kund har fått fel kategori på Värmlandskortet, hur gör jag då?

Du annullerar köpet i biljettmaskinen och gör om hela köpprocessen igen. Om tiden för annullering har gått ut så gör du på samma sätt som under punkt 3.

Får kunden lämna tillbaka en enkelbiljett?

Nej, enkelbiljetter återköper vi inte i och med att det är en förköpsbiljett.

Kan man flytta över reskassa från ett Värmlandskort till ett annat?

Ja, det kan man göra. Se i manualen hur du ska göra.

Var beställer jag Värmlandskort, plastfickor, kvittorullar, tidtabeller eller broschyrer?

I vänstra menyn så finns fliken Beställningar. Här klickar du in dig och beställer det du behöver.

Hur gör jag med en rekvisition?

Rekvisitioner används för beställning av buss- eller tågbiljett från kommuner och företag. Det går att beställa enkelbiljetter för en eller flera personer, laddning av reskassa eller laddning av period på Värmlandskortet.

De rekvisitioner som är giltiga är våra egna rekvisitioner; den vita med vår nya logga på, den gula med den gamla loggan på, Arvika-, Filipstad och Karlstads kommuns rekvisitioner samt Landstiget i Värmlands rekvisition.

En rekvisition där uppgifter är ändrade gäller inte.

• Kontrollera att det finns en tydlig avsändare och adress på rekvisitionen. Finns inte det godtas den inte.
• Be kunden skriva under rekvisitionen på lämpligt ställe om det inte redan är klart och begär legitimation. Skriv identifieringsuppgifter på rekvisitionen
• På rekvisitionen ska det tydligt stå vilken produkt som ska laddas på kortet. En del rekvisitioner är undermåligt ifyllda och då måste vi göra ett förtydligande. Det kan till exempel stå månadskort och inget pris? Det är där som vi blir tvingade att skriva till vad det är för typ av period efter att ha frågat kunden. Då ”ändrar man inte en rekvisition” utan förtydligar den.
• Värmlandstrafiks rekvisition består av tre delar. Kunden ska ha med sig två delar, den tredje behålls av utställaren. Kommunernas egna rekvisitioner kan ibland bestå av en eller två delar, i det fallet behåller vi alla delarna.
• Kvittot ni får ut vid köp av produkt ska sättas fast på del ett på rekvisitionen. Kunden får en kopia på detta.
• Del ett och två skickas tillsammans med redovisningen in till Värmlandstrafik AB som fakturerar utställaren av rekvisitionen.

Tänk på att rekvisitionen är en värdehandling.

Viktigt! Det är bara Värmlandstrafik som får fakturera våra produkter via rekvisitioner.