Betalsätt

Följande betalmedel är godkända som betalsätt.

 • Bankkort
 • Kontanter
 • Presentkort
 • Rekvisition
 • Reskassa

 

Såhär hanterar ni dem:

Bankkort
Ta först betalt av kunden i er egen betalterminal i ert kassasystem och välj sedan kontant som betalsätt i Värmlandstrafiks biljettmaskin.

 

Kontanter
Kunden betalar med kontanter över disk. Välj sedan kontant som betalsätt i Värmlandstrafiks biljettmaskin.

 

Presentkort
Dessa skickas ut i första hand som kompensation till resenärer som förseningsersättning. Den kan användas till köp av enkelbiljett, periodladdning och påfyllning av reskassa. Ingen växel i kontanter ges tillbaka. Presentkort kan även användas som delbetalning.

 • Ta in presentkortet
 • Slå ut önskad enkelbiljett eller ladda Värmlandskortet med en period eller reskassa.
 • Skriv signatur på framsidan av presentkortet.
 • Kryssa på baksidan av presentkortet i vilken produkt det lösts in emot samt värdet.
 • Skicka med presentkortet med redovisningen till Värmlandstrafik AB.

 

Rekvisition
Den här blanketten för beställning av buss- eller tågbiljett används av kommuner och företag. Det går att beställa enkelbiljetter för en eller flera personer, laddning av reskassa eller laddning av period på Värmlandskortet.

 • Kontrollera att det finns en tydlig avsändare och adress på rekvisitionen. Finns inte det godtas den inte.
 • Be kunden skriva under rekvisitionen på lämpligt ställe om det inte redan är klart och begär legitimation. Skriv identifieringsuppgifter på rekvisitionen
 • På rekvisitionen skall det tydligt stå vilken produkt som skall laddas på kortet. En del rekvisitioner är undermåligt ifyllda och då måste vi göra ett förtydligande. Det kan till exempel stå månadskort och inget pris? Det är där som vi blir tvingade att skriva till vad det är för typ av period efter ett ha förhört kunden. Då blir det inte ”att ändra på en rekvisition” utan mer som ett förtydligande.
 • Värmlandstrafiks rekvisition består av 3 delar. Kunden ska ha med sig 2 delar, den 3:e behålls av utställaren. Kommuners egna rekvisitioner kan ibland bestå av en eller två delar, i det fallet behåller vi alla delarna.
 • Kvittot ni får ut vid utställandet av produkt ska sättas fast på del 1 på rekvisitionen. Kunden får en kopia på detta.
 • Del 1 och 2 skickas tillsammans med redovisningen in till Värmlandstrafik AB som fakturerar utställaren av rekvisitionen.
 • De rekvisitioner som är giltiga är våra egna rekvisitioner; den vita med vår nya logga på, den gula med den gamla loggan på och Karlstads kommuns rekvisitioner.

Viktigt:

En rekvisition där uppgifter är ändrade gäller inte.
Rekvisitionen är en värdehandling.
Ni ska inte fakturera några rekvisitioner. De faktureras av Värmlandstrafik AB.

 

Reskassa
Reskassa används för att betala en enkelbiljett eller som delbetalning till en periodladdning. Om kunden använder reskassa som betalsätt för en enkelbiljett så får kunden rabatt på resan. Knappen för att använda reskassa som betalning finns längst ner i kategoribilden och i kassabilden i biljettmaskinen.