Värmlandstrafik

Landstinget i Värmland och Region Värmland bildar tillsammans med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss från och med 1 januari 2019 den nya regionkommunen Region Värmland.

Kollektivtrafiken i Värmlands varumärken består idag av Värmlandstrafik och Karlstadsbuss som upphandlar läns- och tätortstrafik med buss, tåg, skoltrafik samt servicetrafik för färdtjänst och . Karlstad kommun förväntas ta ett beslut för sin färdtjänst inom kort.

Från och med 1 april 2019 finns medarbetare från de båda organisationerna i gemensamma lokaler.

Verksamheten finansieras från och med 1/1 2019 via skatteväxling, till skillnad mot tidigare finansiering via ägarbidrag. Fram till 1/1 2019 finansierades kollektivtrafiken till lika delar av kommunerna och landstinget. Från och med 1/1 görs en skatteväxling där kommunerna minskar sin skatt motsvarande kostnaden för kollektivtrafiken och regionen ökar sin skatt med lika mycket.

Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor gällande Kollektivtrafiken i Värmland.

Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteman och direkt underställd Regiondirektören som en av åtta direktörer.

Vi har huvudkontor i Munkfors och ett kontor i Karlstad. Dessutom kundcenter vid busstationen och Centralsjukhuset i Karlstad.

Vår beställningscentral i Munkfors sköter färdtjänst och sjukresor i de flesta kommuner i länet, och även anropsstyrd trafik. Våra trafikupplysare i Munkfors berättar om turer, tider och priser för vår trafik.

Inte våra bussar

Vi har inga egna bussar, frånsett den trafik vi kör på våra servicelinjer där egen personal och egna fordon trafikerar linjerna. All övrig trafik som linje- och skoltrafiken upphandlar vi från våra entreprenörer. Då ställer vi krav kring komfort och miljö. Vi var det första länstrafikbolaget i landet som införde alkolås i bussarna. På samma sätt var vi först med gratis internet ombord på bussar, tidiga med automatiskt talsvar i trafikupplysningen (dygnet runt), tidtabeller i mobilen, mobilbiljett i hela länet och webbshop. Anställda forskare var det ingen annan som hade.

Tågen äger eller hyr vi. Vi har en modern tågflotta med nya tåg.

Pendling till jobb och skola

Ägaren har gett oss i uppgift att i första hand satsa på pendling till jobb och skola. Det är ett skäl till att trafiken går tätare på vardagar än på helger.

Varje månad deltar vi i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. I fjol visade den att 76 procent av resenärerna i länet är nöjda med kollektivtrafiken. Värmland brukar hamna på första plats i landet.

Betalar halva biljetten själv

Ägaren, Region Värmland, betalar omkring halva verksamheten och resenärerna hälften. 2014 betalade varje värmlänning 1 267 kronor till oss via skatten.