Styrelsen

 

Värmlandstrafik är en del av Region Värmland. Vårt högsta beslutande organ är den politiskt valda Regionfullmäktige.

 

Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor gällande Kollektivtrafiken i Värmland.

Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteman och direkt underställd Regiondirektören som en av åtta direktörer.

Värmlandstrafik leds av Jessika Lundgren, Trafikdirektör.
Mattias Bergh är t.f trafikdirektör.

Läs mer här hur Region Värmland styrs