Styrande dokument

Här hittar du olika dokument som styr vår verksamhet.

Sedan 1 januari 2012 är Region Värmland kollektivtrafikmyndighet och äger Värmlandstrafik. Där har man antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Extern länk till regionens sida om programmet.

Region Värmlands trafikförsörjningsprogram. (Extern länk).

 

Affärsplanen är Värmlandstrafiks egen plan för verksamheten. Uppdateras varje år.
Varmlandstrafiks affärsplan 2018 (pdf, 2 MB)

 

Bana väg för framtiden är Värmlandstrafiks visionära dokument för trafikutveckling.
Den nuvarande planen gäller för åren 2016-2025.
Bana väg för framtiden 3.0 Gäller för åren 2016-2030