Så hanterar vi personuppgifter

 

Personuppgiftspolicy för Värmlandstrafik AB

Värmlandstrafik vill att du ska känna dig trygg under hela resan, och ser därför till att värna om Din personliga integritet och behandla dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Hur vi gör och varför kan du läsa om i denna Personuppgiftspolicy.

Du är dessutom alltid varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Vi skyddar dina uppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje fall krävs. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs ej till tredje land.

Vi samlar bara in de uppgifter vi verkligen behöver

När du reser med oss får vi på olika sätt tillgång till dina personuppgifter. När du registrerar dig samt köper biljetter via vår webshop, när du registrerar dig och köper biljetter i vår app eller när du anmäler rätt till förseningsersättning eller skickar in ett ärende.

Vi samlar också in uppgifter från annat håll, till exempel folkbokföringsregistret eller din kommun.

Oavsett hur insamlingen ser ut garanterar vi att den sker enligt gällande lag och att vi bara samlar in de uppgifter vi verkligen behöver.

De uppgifter vi samlar kan vara förnamn, efternamn, e-postadress, köp- och resehistorik och betalningsinformation.

Vi använder dina uppgifter

Dina uppgifter använder vi för att säkra din reseupplevelse eller uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det kan exempelvis vara:

  • Hantering av köp
  • Beställning och utförande av färdtjänst- och sjukresor
  • Hantering av hittegods
  • Analysering för att säkra en framtidsanpassad kollektivtrafik

Vi slänger dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter enbart så länge vi ser att vi verkligen behöver dem. Eftersom vi är ett offentligt bolag kan vissa uppgifter komma att bevaras för all framtid eller lämnas ut enligt Offentlighetsprincipen. Vid varje utlämning sker sekretessprövning.

Vi värnar om dina rättigheter

Du har närsomhelst rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar gällande dig eller att få dina personuppgifter rättade.

I många fall kan du även begära att få dina uppgifter raderade. Undantag från detta gäller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis vid bokförda transaktioner eller om personuppgiften utgör en allmän handling.

Vi tar bilder

I Värmlandstrafiks uppdrag ligger att informera om vår verksamhet. Detta gör att vi kan komma att ta bilder eller filma vid större evenemang där vi medverkar. Detta kan vara exempelvis invigningar av resecentrum, arbetsmarknadsdagar, mässor etc. Bilderna använder vi i våra sociala medier. Vid bildtagning tar vi alltid hänsyn till den personliga integriteten och vi använder inga bilder i rent marknadsföringssyfte.

Vi berättar gärna mer

Har du övriga frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på
dataskyddsombud@varmlandstrafik.se

 

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:

Värmlandstrafik AB
Org.nr: 55 62 06-4641
Tallbacksvägen 2
684 30 Munkfors

Om du är missnöjd Värmlandstrafik AB:s hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.