Pågående projekt

Hållbart resande i ett växande Värmland

Projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” har beviljats EU-stöd. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Värmlandstrafik och Karlstads kommun.
Projektets mål är att öka andelen hållbara persontransporter i Värmland och det kommer att pågå fram till december 2018. På Värmlandstrafik har vi anställt en projektledare och är snart redo att dra igång arbetet.

eu-logo-inv

 

 

 

Läs mer om projektet på Karlstads kommuns webbplats:
Hållbart resande i ett växande Värmland