Våra utvecklingsprojekt

R3, Bims, Full Koll, ITRACT, Full Koll 2 och 2XKOLL. Bakom de kryptiska namnen gömmer sig stora satsningar och nya arbetssätt som tagit Värmlandstrafik framåt i utvecklingsarbetet.
Det är tio år sedan Värmlandstrafik startade sitt första projekt, R3, och arbetssättet har varit framgångsrikt

– Ur de här projekten har det kommit mycket konkret, infrastruktursatsningar och nya tjänster. Men det har också inneburit att kulturen i företaget förändrats. Vi är mer inriktade på framtidsfrågor och utveckling nu, säger Lena Thorin, utvecklingschef på Värmlandstrafik

Genom projekten har egna medel kunnat växlas upp med extern finansiering. Men det är inte bara pengarna som är en fördel med detta arbetssätt. Ett projekt är tydligt avgränsat i tid och omfång vilket ger ett skarpare fokus och andra möjligheter än om man försöker genomföra förändringarna inom befintlig verksamhet.

På de följande sidorna kan du läsa om Värmlandstrafiks pågående och avslutade projekt.

Här hittar du våra pågående projekt

Här hittar du våra avslutade projekt

eu-logo-inv   Med stöd från EU införde vi
och Karlstadsbuss det nya
biljettsystemet under 2012.