Vår organisation och vårt uppdrag:

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss organiserar sedan 1 januari 2019 region och stadstrafiken i Värmland och Karlstad. Vi är en del av Region Värmland.