Förseningsersättning

Du ska tryggt och säkert kunna förbereda din resa.
Du ska tryggt och säkert kunna genomföra din resa.
Du kompenseras om vi inte håller vad vi lovat.
Det är principerna bakom Värmlandstrafiks förseningsersättning.

Förseningsersättning

Om störningar i vår trafik gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål, kompenserar vi dig. Vi utgår från lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), EU:s förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer samt EU:s förordning (181/2011) om rättigheter och skyldigheter för bussresenärer. Från lagen och förordningarna har vi baserat våra allmänna resevillkor.

När det gäller förseningsersättning säger lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter att du som resenär har rätt till 50 procent av biljettpriset vid en försening om 20-39 minuter, 75 procent av biljettpriset vid en försening på 40-59 minuter och 100 procent av biljettpriset vid en försening på 60 minuter. Värmlandstrafik tillämpar generösare regler än vad lagen säger. Vi utgår alltid från pris för enkelbiljett vuxen fullpris 4 zoner, oavsett resenärens ålderskategori eller vilken sträcka förseningen gäller.

Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Våra resevillkor hittar du här

Du hittar hela lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter här

EU:s förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer hittar du här

EU:s förordning (181/2011) om rättigheter och skyldigheter för bussresenärer hittar du här

 

Ditt eget åtagande som kund

De här åtagandena gäller dig som åker buss, tåg eller anropsstyrd trafik:

  • Kontrollera så att den tur du tänkt åka med inte har några annonseringar om ändrat avgångstid. Information finns i så fall i vår app och på vår webbplats.
  • Var i god tid på hållplatsen innan avgångstid.
  • Visa föraren att du vill åka med – använda reflexer och gärna ficklampa när det är mörkt.
  • Ibland behöver du byta mellan två olika linjer. Den bytestid som gäller för att få ersättning, är den som vår reseplanerare på webbplatsen föreslår, normalt cirka 5-10 minuter. Är du osäker kontakta oss på 0771-32 32 00.

De här åtagandena gäller dig som åker servicetrafik:

  • Du ska i möjligaste mån ska vara klar för att bli hämtad 10 minuter innan din hämttid.
  • Vid hämtning på annat ställe än din hemadress gäller samma som ovanstående med tillägget att du som kund ska vara uppmärksam på när en förare eftersöker dig.
  • Tänk på att du som kund gör vad du kan för att underlätta din transport.


Kontakta oss

Har du råkat ut för en försening och vill ha kompensation kan du kontakta oss genom att fylla i och skicka nedanstående formulär.

Våra formulär fungerar bäst med webläsarna Chrome, Firefox eller Safari.

Fyll i formuläret för förseningsersättning.

Fyll i formuläret för Färdtjänst/Sjukresa

Du kan också skicka ett mejl till oss på info@varmlandstrafik.se eller ringa vår kundservice på 0771-32 32 00.

Berätta så utförligt som möjligt vad som har hänt. Gäller dina klagomål vår information vill vi om möjligt ha en kopia på felaktig tidtabell, utskrift från webb, reseplanerare eller liknande, där felet syns.

 

Ersättningsnivåer vid försening allmän kollektivtrafik
Ersättningen ges i form av Värmlandstrafiks presentkort, som överföring av reskassa till ditt Värmlandskort eller överföring till ditt bankkonto.

20 – 39 minuter försening                        100 kr (eller 90 kr till ditt bankkonto).

40 – 59 minuter försening                        150 kr (eller 135 kr till ditt bankkonto).

60 – 119 minuter försening                      200 kr (eller 175 kr till ditt bankkonto).

Mer än 120 minuters försening               350 kr (eller 300 kr till ditt bankkonto).

 

Ersättning vid försening servicetrafik (färdtjänst och sjukresa)
Ersättningen ges i form av överföring till ditt bankkonto.

20 – 39 minuter försening                        100 kr.

40 – 59 minuter försening                        150 kr.

60 – 119 minuter försening                      200 kr.

Mer än 120 minuters försening               350 kr.

Taxi eller egen bil vid försening i allmän kollektivtrafik

Vid en befarad försening i allmän kollektivtrafik som enligt tidtabell till resmålet överstiger 20 minuter har du rätt att själv välja ett alternativt färdsätt, som taxi eller egen bil och därefter begära ersättning av oss. Du hanterar själv taxibeställningen.

Ersättningen för resa med egen bil är för närvarande 18.50 kronor per mil.

Maxbeloppet vi ersätter både för taxiresa och för resa med egen bil är 1/40 av prisbasbeloppet (vilket med 2019 års prisbasbelopp blir 1 162 kr).

Vi behöver kvitto för taxiresan i original alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil. Du kan inte få ersättning för både egen bil/taxi och förseningsersättning vid samma resa.

Inga följdkostnader

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

Tillfälliga tidtabeller

Blir trafikstörningarna långvariga tar vi fram tillfälliga tidtabeller som vi informerar om. Om den tillfälliga tidtabellen publicerats minst tre dygn innan, gäller förseningsersättningen utifrån den.

 

Planerade förändringar

Ersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som Värmlandstrafik i god tid, minst tre dygn innan påbörjad resa, har informerat om. Sådan information kan vi publicera exempelvis i vår app, på vår webbplats, på stationerna, i bussarna och tågen eller via annonser i media.