Omresetid och justerad tid – fakta om servicetrafiken

Publicerad
/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/06/servicebuss 18 linn
/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/06/servicebuss 18 linn

Färdtjänst i fokus. Omresetid, förbeställningstid, och justerad avresetid. Många begrepp. Kortfakta ser ut så här;

– Omresetiden är den extra tid som en resa tar jämfört med kortaste väg.

– För färdtjänst inom kommun är den 30 min.

– För färdtjänst utom kommunen 60 min.

– För sjukresa räknas väntetid och omresetid ihop. Sammantaget 90 min (45 min för dialyspatienter).

Om du vill läsa mer och veta hur vårt regelverk för färdtjänsten ser ut kan du läsa mer här