Hållplats Ulvsby flyttas

Publicerad

Arbetet med att göra rv 63 vid Ulvsby till 2+1-väg innebär att vår hållplats Ulvsby måste flyttas en liten bit.
Från och med fredag morgon flyttas hållplatsen in på den så kallade spanska svängen mitt för infarten till Lindrågen, där den senare kommer att få en mer permanent placering.