Zoner

Zonerna med siffror gäller för enkelbiljetterna. De större, färgade områdena kallas pendlarområden och gäller när du ska köpa periodladdning.

Vi har delat in Värmland i zoner. Sifferzonerna gäller enkelbiljetterna. De större, färglagda områdena kallar vi pendlarområden. De gäller när du ska köpa periodladdning. Klicka på blocken Pendlarområden och Sifferzoner om du vill läsa mer om de olika områdena.

 

Sifferzoner = enkelbiljett

De mindre zonerna på kartan ovan, sifferzonerna, är kommuner och zongränserna är alltså kommungränser (utom på tre ställen: Torsby, Karlstad och Hammarö)

Köper du enkelbiljett betalar du för så många sifferzoner (eller kommuner) som du åker i. Du betalar för max fyra zoner, även om din resa går genom fler. På fem orter har vi tätortstrafik med särskild tätortsbiljett; Arvika, Säffle, Kristinehamn och Torsby samt Hammarö-Karlstads tätort.

Är resan högst tio kilometer inom en zon eller över en zongräns kan du välja närresa. Den har samma pris som tätortsbiljett och kan bara köpas ombord på bussen.

Färgzoner = periodladdning

De färgade områdena är grupper av kommuner, så kallade pendlarområden. Välj antal färger utifrån hur långt du ska pendla. Åker du inom en färg betalar du för det. Åker du inom två färger betalar du mer. Ska du åka inom tre färger eller fler väljer du länsladdning.

Du kan också köpa periodladdning för tätorterna Arvika, Säffle, Kristinehamn och Torsby samt för zon 21, Hammarö-Karlstads tätort. Eller varför inte Pendlar Plus som även gäller på vissa sträckor utanför länet?

Var går gränsen?

Oftast är zongränserna desamma som kommungränser.

Karlstadsområdet
Karta över våra gränshållplatser i Karlstadsområdet

Hela Värmland
Lista över vilken zon olika hållplatser hör till