Hur gäller de olika laddningarna?

Pendlarområde Röd | Pendlarområde Blå | Pendlarområde Gul | Pendlarområde Grön | Pendlarområde Lila | Tvåfärgers pendlarområden | Länsladdning | 24- och 72-timmarsladdning | Pendlar plus |  Tätortsladdningar | Flex 10/60

Pendlarområde Röd

Kommuner som ingår: Hammarö, Karlstad, Forshaga, Kil och Grums.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Röd periodladdning gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom de fem kommunerna.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckorna Karlstad-Kil, Karlstad-Grums och Karlstad-Väse.
 • Karlstadsbuss bussar.
 • Anropsstyrd trafik inom det röda området.
 • Som delbetalning för resa utanför det röda området på Värmlandstrafiks bussar och tåg inom Värmland.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Röd periodladdning gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg och inte på expressbussar.

Pendlarområde Blå

Kommuner som ingår: Säffle och Årjäng.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Blå periodladdning gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom de två kommunerna.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckan Värmlandsbro-Åmål.
 • Över länsgräns där Värmlandstrafik kör på sträckorna Åmål-Säffle och Sillingsfors-Svaneholm-Åmål.
 • Anropsstyrd trafik inom det blå området.
 • Som delbetalning för resa utanför det blå området på Värmlandstrafiks bussar och tåg inom Värmland.
 • Västtrafiks busslinjer 774 Åmål-Säffle och 755 Årjäng-Bengtsfors.
 • Västtrafiks Västtåg linje 1721 Säffle-Åmål.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Blå periodladdning gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg och inte på expressbussar.

Till toppen

Pendlarområde Gul

Kommuner som ingår: Arvika och Eda.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Gul periodladdning gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom de två kommunerna.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckan Brunsberg-Charlottenberg.
 • Tätortstrafiken i Arvika.
 • Anropsstyrd trafik inom det gula området.
 • Som delbetalning för resa utanför det gula området på Värmlandstrafiks bussar och tåg inom Värmland.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Gul periodladdning gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg och inte på expressbussar.

Pendlarområde Grön

Kommuner som ingår: Munkfors, Hagfors, Sunne och Torsby.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Grön periodladdning gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom de fyra kommunerna.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckan Bäckebron-Torsby.
 • Över länsgräns där Värmlandstrafik kör, på sträckan Värnäs-Malung.
 • Anropsstyrd trafik inom det gröna området.
 • Som delbetalning för resa utanför det gröna området på Värmlandstrafiks bussar och tåg inom Värmland.
 • På Dalatrafiks turer på linje 209 Värnäs-Malung.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Grön periodladdning gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg och inte på expressbussar.

Till toppen

Pendlarområde Lila

Kommuner som ingår: Kristinehamn, Storfors och Filipstad.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Lila periodladdning gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom de tre kommunerna.
 • Tätortstrafiken i Kristinehamn.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckorna Kristinehamn-Degerfors.
 • Över länsgräns där Värmlandstrafik kör på sträckorna Kristinehamn-Gullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga, Filipstad-Hällefors, Kristinehamn-Degerfors.
 • Anropsstyrd trafik inom det lila området.
 • Som delbetalning för resa utanför det lila området på Värmlandstrafiks bussar och tåg inom Värmland.
 • Länstrafiken Örebros trafik linje 502 Karlskoga-Degerfors.
 • Tätortstrafiken i Karlskoga.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Lila periodladdning gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg och inte på expressbussar.

Tvåfärgers pendlarområden

Det finns ett antal tvåfärgskombinationer av de olika periodkorten. De här varianterna finns: Röd + Blå, Röd + Gul, Röd + Grön, Röd + Lila, Blå + Gul, Grön + Lila. Hur varje kombination gäller styrs av vilka färger som ingår. Se de olika färgerna ovan.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Till toppen

Länsladdning

Kombination av tre färger eller fler blir en länsladdning.

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Dessutom som korttidsladdning i 24 eller 72 timmar.

Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddning för hela länet gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar och tåg i länet.
 • På tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.
 • På anropsstyrd trafik.
 • Över länsgränsen där Värmlandstrafik kör på sträckorna Säffle-Åmål, Kristinehamn-Gullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga, Filipstad-Hällefors, Värnäs-Malung samt Kristinehamn-Degerfors.
 • På SJ:s tåg, Intercity 2:a klass, på sträckan Karlstad-Åmål.
 • På SJ snabbtåg på sträckan Charlottenberg-Karlstad-Degerfors, undantaget två turer med snabbtåg, se nedan.
 • Periodladdning på SJ:s snabbtåg hänvisas till vagn 4 i tågen och gäller om det finns plats, det går inte att boka plats.
 • På Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Degerfors, Karlstad-Åmål och Kristinehamn-Hällefors.
 • Länstrafiken Örebros trafik linje 502 Karlskoga-Degerfors.
 • Tätortstrafiken i Karlskoga.
 • Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.
 • På Västtrafiks trafik på busslinjerna 755 Årjäng-Bengtsfors och 774 Säffle-Åmål.
 • På Västtrafiks Västtåg linje 1721 Säffle-Åmål.
 • Som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ, Västtrafik och Tågab kör.
 • 14, 30 och 365 dagars länsladdning gäller som delbetalning i kombination med Västtrafiks Kommunladdning Åmål, Flerkommun, Flerkommun +, Regionen runt, Regionen runt Xtra, Regionen runt Provåkarkort och Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål) till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ, Västtrafik och Tågab kör.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Länsladdningen gäller inte:

 • på SJ Snabbtåg nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 649 Degerfors-Karlstad.
 • som delbetalning vid resa över riksgräns till Norge och inte vid resa bortom Degerfors. Det här gäller såväl bussar som SJ, Tågab och Tågkompaniets tåg.
 • på expressbussar.

24- och 72-timmarsladdning

Korttidsladdningar som gäller på samma sätt som Länsladdning, se ovan.

Till toppen

Pendlar Plus

Område: hela länet, plus i princip all trafik, både buss och tåg, som erbjuds på sträckorna mellan Kongsvinger och Hallsberg/Laxå, Karlstad och Åmål och även mot Malung.

Finns som 30 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Pendlar Plus gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar i länstrafik.
 • Tågkompaniets tåg Kongsvinger-Charlottenberg-Karlstad-Kristinehamn-Örebro och Karlstad-Torsby .
 • Tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.
 • SJ snabbtåg Kongsvinger-Charlottenberg-Karlstad-Kristinehamn-Degerfors-Hallsberg/Laxå och Karlstad-Åmål. Undantag: se nedan.
 • Som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ, Västtrafik och Tågab kör.
 • Som delbetalning i kombination med Västtrafiks Kommunladdning Åmål, Flerkommun, Flerkommun +, Regionen runt, Regionen runt Xtra, Regionen runt Provåkarkort och Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål) till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ, Västtrafik och Tågab kör.
 • Tågåkeriet Karlstad-Åmål, Kristinehamn-Hällefors och Karlstad-Kristinehamn-Hallsberg/Laxå.
 • Länstrafiken Örebro på linje 502 Karlskoga-Degerfors och linje 500 Karlskoga-Örebro.
 • Tätortstrafik i Karlskoga och tätortstrafik i Örebro.
 • Västtrafik på linje 775 Åmål-Säffle och linje 755 Årjäng-Bengtsfors.
 • Västtrafiks Västtåg linje 1721 Säffle-Åmål.
 • Dalatrafik på linje 209 (Torsby-)Värnäs-Malung.

På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period.

Pendlar Plus gäller inte:

 • på snabbtåg nr 620 Karlstad-Hallsberg och 649 Hallsberg-Karlstad.
 • som delbetalning vid resa över riksgräns bortom Kongsvinger och inte vid resa bortom Örebro.
 • på expressbussar.

Till toppen

Tätortsladdningar

Tätort Arvika

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

 • Värmlandstrafiks tätortsbussar och länsbussar i Arvikas tätortszon (zon 91).
 • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Tätort Kristinehamn

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

 • Värmlandstrafiks tätortsbussar och länsbussar i Kristinehamns tätortszon (zon 31).
 • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Tätort Säffle

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

Värmlandstrafiks tätortsbussar och länsbussar i Säffles tätortszon (zon 71).
Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Tätort Torsby

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

 • Värmlandstrafiks tätortsbussar och länsbussar i Torsby tätortszon (zon 61).
 • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Tätort Hammarö-Karlstad, zon 21

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

 • Värmlandstrafiks bussar i Hammarö kommun och i Karlstad tätort i zon 21 och zon 350.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckan Karlstad-Välsviken.
 • Karlstadsbuss bussar.

I Karlstad-Hammarö tätortszon, zon 21, ingår även Alster, Skattkärr, Skåre och Vallargärdet.

Flex 10/60

Finns för tätort, en färg, två färger och för länet. Vuxen, ungdom, skolungdom, senior och student.

10 valfria resdagar att aktivera under en 60-dagarsperiod.

Giltigheten beror på vilket pendlarområde laddningen är för. Se ovan respektive färgs giltighetsområde.

Gäller inte på SJs eller Tågåkeriets tåg.

Till toppen

 

 

|