Reskassa hos andra

Hittills har fem bolag dragit igång sina nya biljettmaskinsystem i vårt gemensamma samarbete. Det är vi, Karlstadsbuss, Dalatrafik, Länstrafiken Örebro, X-trafik (Gävleborgs län) och UL (Uppsala län). Resekorten ser olika ut men är lika på insidan.

Detta betyder till exempel att det går att betala med reskassa från dessa bolags resekort ombord på våra bussar, hos våra försäljningsställen och i våra biljettautomater.

Likaså kan värmlänningar använda reskassa på sitt Värmlandskort eller Karlstadsbuss resekort för att betala resor i de andra samarbetslänen.